Aktualności

OZE w Gminie Stoczek Łukowski

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził kolejne projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Z Powiatu Łukowskiego […]

Aktualności

Między Wisłą a Bugiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Dlaczego warto skorzystać z rządowego programu #CzystePowietrze O tym w „Poranku między Wisłą a Bugiem” TVP 3 Lublin mówił rzecznik prasowy WFOŚiGW w Lublinie Marek Wieczerzak, […]

Aktualności

Ogród botaniczny w gminie Stanin

Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej ruszyły prace ogrodnicze. Powstaje „Ogród botanicznyw gminie Stanin”. Na terenie około 600 metrów kwadratowych powstanie ścieżka edukacyjna z tablicami opisującymi roślinność. Będzie tu też miejsce do spotkań przy ognisku dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy. W ogrodzie znajdzie się liczna kolekcja drzew rosnących w […]

Aktualności

5 mln zł na elektromobilną edukację z NFOŚiGW

Korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wynikające z zakupu czy użytkowania pojazdów elektrycznych mają być tematem ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował w sumie 5 mln zł. Konkurs, w […]

Aktualności

Sprzęt ratowniczy dla OSP Stanin

Wójt Krzysztof Kazana oraz jego zastępca Sławomir Rzymowski przekazali na ręce prezesa OSP Stanin Piotra Lendziona fundusze na zakup rozpieraka kolumnowego z osprzętem. Zakup sprzętu dofinansowany został z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]