Kolejne miliony złotych na drogi w powiecie łukowskim

Kolejne miliony trafią do Powiatu Łukowskiego!Nasz powiat otrzyma dofinansowanie z naboru uzupełniającego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Kamień-Fiukówka. Długość odcinka to prawie 7 kilometrów a wartość dofinansowania to ponad sześć milionów złotych.

Dofinansowanie uzyskały też cztery samorządy z Powiatu Łukowskiego: (wartość dofinansowania)

Gmina Wojcieszków 1 497 136,00 zł

Gmina Trzebieszów 461 088,00 zł

Miasto Łuków 276 846,00 zł

Gmina Łuków 102 260,00 zł