Fundusze Europejskie na rzecz skutecznej edukacji

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył przedstawicielom organów prowadzących szkoły 24 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja na realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, osiągających wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego niższe niż średnia wojewódzka. Wartość wszystkich wręczonych umów wynosi ponad 12,6 mln zł, z czego wsparcie z Funduszy Europejskich to blisko 10,8 mln zł.

Cel projektów w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to między innymi poprawa jakości, poziomu i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych.

Średnia wojewódzka egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego wynosi 64%. Dofinansowanie mogły uzyskać projekty w zakresie organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, które osiągnęły wynik poniżej tej średniej. W województwie lubelskim takich szkół w roku szkolnym 2022/2023 było 515. Wybranych do dofinansowania zostało 38 projektów (ze złożonych 43) o całkowitej wartości ponad 23 mln zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 19,7 mln zł, natomiast wkład Budżetu Państwa wynosi 875 tys. zł. Umowy o dofinansowanie w tym zakresie odebrali dziś przedstawiciele gmin będących organami prowadzącymi szkoły objętych wsparciem w projektach.

Działania możliwe do realizacji to m.in.:

  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  • zakup pomocy edukacyjnych,
  • organizacja wyjazdów edukacyjnych i obozów językowych,
  • warsztaty językowe organizowane w szkołach językowych,
  • szkolenia dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe nauczycieli języka angielskiego,
  • wykorzystanie zasobów dostępnych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) lub wdrażanie modeli wypracowanych w ramach PO WER w zakresie nauczania języka angielskiego,
  • organizacja gier i zabaw wymuszających posługiwanie się językiem angielskim w praktyce.

Wspieranie młodego pokolenia jest niezwykle istotne, szczególnie jeśli chodzi o inwestycję w naukę i języki obce. To także okazja do wyrównania szans edukacyjnych z zakresu języka angielskiego poprzez m.in. organizację dodatkowych zajęć. Co za tym idzie, uczniowie mają okazję do zdobycia lepszych wyników egzaminów, a kadra nauczycieli może doskonalić się w zakresie dydaktyki języka angielskiegomówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Korzyści dla regionu

Projekty te pozytywnie wpłyną na poprawę jakości systemów kształcenia oraz szkoleń w placówkach oświatowych. Z projektów skorzystają uczniowie, ale również nauczyciele języka angielskiego, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Co więcej, w regionie podniesie się jakość i efektywność oferowanych usług edukacyjnych, jak również wyniki uczniów w egzaminach z języka angielskiego.

Nabór w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja został ogłoszony 28 września 2023 r. i trwał od 5 października do 9 listopada 2023 r. Alokacja na nabór wyniosła ponad 41 mln zł, z czego 39 mln zł stanowiło wsparcie z Funduszy Europejskich, natomiast blisko 2,3 mln zł środki z Budżetu Państwa.