Polski Ład – wyniki II naboru

Województwo Lubelskie

Rząd Prawa i Sprawiedliwość wspiera rozwój naszego regionu i przekazuje nam kolejne pieniądze na inwestycje! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad. 🇵🇱Samorząd Województwa Lubelskiego otrzymał 100 000 000 zł.

Pełna lista wszystkich samorządów z województwa lubelskiego – link do plików pdf

Gminy z obszaru Powiatu Łukowskiego oraz samorząd Powiatu Łukowskiego otrzymały ponad 80 mln zł Otrzymaliśmy dofinansowanie na:

✅ POWIAT ŁUKOWSKI

Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym13 500 000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA ADAMÓW

Przebudowa dróg powiatowych nr 1359L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. Kraj. 48 oraz nr 1358L Adamów – Zakępie 6175000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie wsi Hordzieżka, Zakępie, Konorzatka, Sobiska i Adamów 3325000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA KRZYWDA Modernizacja dróg strategicznych dla rozwoju Gminy Krzywda etap I 4750000 zł dofinansowania z #PolskiŁadModernizacja dróg strategicznych dla rozwoju Gminy Krzywda etap II 3800000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA ŁUKÓW Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 9500000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA SEROKOMLA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz OZE – fotowoltaika 4995000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA STANIN

Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z wyposażeniem oraz budową infrastruktury sportowej 4598000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

Budowa i rozbudowa budynków świetlic wiejskich wraz z doposażeniem istniejących 4250000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu strategicznym 4313000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA TRZEBIESZÓW

Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów 3240000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA WOJCIESZKÓW

Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED 4000000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ GMINA WOLA MYSŁOWSKA

Modernizacja i remont dróg w Gminie Wola Mysłowska 4999850 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅ MIASTO ŁUKÓW

Budowa ulic pomiędzy ulicami Wereszczakówny Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich 4997000 zł dofinansowania z #PolskiŁad

✅MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3500000 zł dofinansowania z #PolskiŁad