Kolejne pieniądze dla gmin na gospodarkę wodno-ściekową

511 910 437 zł rządowego dofinansowania dla gmin z województwa lubelskiego na inwestycje wodno-kanalizacyjne!

Rząd przeznacza 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Aż 1714 gmin otrzyma dodatkowe fundusze. Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku i trafią także do naszej gminy! To kolejne wsparcie dla samorządów z budżetu państwa w ramach Programu Polski Ład.

Rządowy Program Polski Ład, opierając się na naprawionych finansach publicznych, zmienia oblicze Polski, w tym naszego regionu. 27 731 832 zł to kolejne środki z budżetu państwa, które poprawią komfort życia naszych mieszkańców gmin z powiatu łukowskiego! To m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. 

Rządowe wsparcie dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Samorządy nie musiały składać żadnych wniosków – wysokość dofinansowania wynika z algorytmów, opartych na obiektywnych danych. Środki te gminy mogą wydać w latach 2021-2024 zgodnie ze swoimi potrzebami.

1714 gmin w całej Polsce otrzyma wsparcia o łącznej wysokości 4 mld zł

  • 1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty wspierające wodociągi i zaopatrzenie w wodę
  • 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją

Poprawa jakości życia i dbanie o środowisko

Wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć taki sam dostęp do podstawowych usług, gwarantujących komfort życia. Stąd rządowe inwestycje, które gwarantują zrównoważony rozwój całej Polski.   

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na:

  • dostęp do bieżącej wody,
  • oczyszczanie ścieków,
  • lepsze warunki życia,
  • dbanie o środowisko.

Szczegółowe dane dla gmin z powiatu łukowskiego:

Kwoty w PLN

Korzyści z Polskiego Ładu

Rządowy Program Polski Ład to nie tylko wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, ale też Program Inwestycji Strategicznych. Propozycje rządu zapewnią lepszą i bardziej dofinansowaną służbę zdrowia, niższe podatki, a zarazem wyższe płace Polaków. Ten plan rozwoju pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/polski-lad