Sprzęt ratowniczy dla OSP Stanin

Wójt Krzysztof Kazana oraz jego zastępca Sławomir Rzymowski przekazali na ręce prezesa OSP Stanin Piotra Lendziona fundusze na zakup rozpieraka kolumnowego z osprzętem. Zakup sprzętu dofinansowany został z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Wartość zadania – 26 tys. zł.

Wkład własny gminy – 16 tys. zł Dofinansowanie WFOŚiG – 10 tys. zł. Druhom Strażakom gratulujemy i życzymy spokojnej służby