VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Dzisiaj odbyło się VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu opiniowaliśmy projekt Strategii Województwa Lubelskiego do roku 2030 oraz projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030.Przedmiotem konsultacji były statuty: Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie a także Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.Dziękuję wszystkim Państwu członkom rady oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu w trybie online.