Przeciwdziałanie skutkom suszy

Wody Polskie w ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy aktywnie współpracują z różnymi podmiotami, na rzecz zintegrowanej retencji wód, która pozwoli złagodzić efekty suszy.

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 roku.Więcej informacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/952-arimr-wlacza-sie-w-program-retencji-wod