Lekcja pod chmurką…w Tłuśćcu

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu (gmina Międzyrzec Podlaski) otrzymała 14 190 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na „Projekt ekologiczny – przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej: lekcja pod chmurką”. To edukacyjne przedsięwzięcie ekologiczne ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Poszerzenie wiedzy o roślinach leczniczych, oraz wykazanie, że człowiek jest elementem przyrody mający ogromny wpływ na jej stan.

Gratuluję uczniom szkoły oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego Gminy Międzyrzec – Elżbiecie Chodzińskiej pomysłu na projekt i otrzymanego dofinansowania i życzę owocnych lekcji ekologii „pod chmurką”.