Aparaty powietrzne dla OSP Celiny

W ramach ,,Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych; dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” jednostka OSP w Celinach (Gmina Trzebieszów) pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zakup 6 sztuk aparatów powietrznych. Zakup tego sprzętu to większe możliwości niesienia pomocy ludziom, lepsza ochrona Druhów Strażaków podczas akcji. Aparaty powietrzne został zakupione też dzięki dofinansowaniu z Gminy Trzebieszów. Podziękowania dla Zarządu WFOŚiGW za przyznane dofinansowanie. Podziękowania dla Wójta Mirosława Szekalisa a także Jacka Krzyszczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego oraz Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka.

Gratulacje dla Strażaków i społeczności lokalnej.