O mnie

Ryszard Szczygieł

Jestem radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego od 28 stycznia 2019 roku. Mój okręg wyborczy do Sejmiku obejmuje powiaty: łukowski, radzyński bialski i parczewski. W Sejmiku Województwa Lubelskiego pełnię funkcję przewodniczącego komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. […]