Wsparcie dla projektów OZE z województwa lubelskiego

Kolejne dobre informacje z Lublina, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, także dla Samorządów z terenu Powiatu Łukowskiego.

W ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło, aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln złotych. Środki z RPO zostały ostatecznie przyznane 86 projektom o łącznej wartości ponad 350 mln złotych.

Beneficjentami jest 76 gmin z 18 powiatów:

 • Powiat lubelski – 10 projektów
 • Powiat łukowski – 10 projektów
 • Powiat bialski – 7 projektów
 • Powiat świdnicki – 7 projektów
 • Powiat tomaszowski – 6 projektów
 • Powiat lubartowski – 6 projektów
 • Powiat puławski – 6 projektów
 • Powiat radzyński – 6 projektów
 • Powiat rycki – 5 projektów
 • Powiat kraśnicki – 4 projekty
 • Powiat parczewski – 4 projekty
 • Powiat zamojski – 4 projekty
 • Powiat łęczyński – 3 projekty
 • Powiat janowski – 3 projekty
 • Powiat opolski – 2 projekty
 • Powiat chełmski – 1 projekt
 • Powiat hrubieszowski – 1 projekt
 • Powiat krasnostawski – 1 projekt

Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019 roku) alokacja na konkurs wynosiła 100 mln złotych. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczbie projektów.

Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln.