Strategia Województwa Lubelskiego przyjęta przez Sejmik

W dniu wczorajszym 29 marca 2021 r. r. o godz. 12.00 odbyła się XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Obrady odbyły się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Całość nagrania znajduje się pod adresem: https://bit.ly/37Jjzaj

W trakcje sesji Radni Województwa Lubelskiego m.in. jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz złożył ślubowanie nowy Radny Województwa Lubelskiego Pan Robert Bondyra.

Link do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego: https://strategia.lubelskie.pl/ogloszenie/srwl.projekt.2021.02.02.pdf