Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Szanowni Państwo,Dzisiaj zostałem oficjalnie powołany przez Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji i następnie wybrany wolą członków rady przewodniczącym tego gremium.

Dziękuję Państwu za zaufanie. Rada ta stanowi forum dyskusyjne i opiniotwórcze, w którym główną rolę odgrywają organizacje pozarządowe z naszego regionu. Deklaruję współpracę oraz wsłuchiwanie się w głosy społeczników i wspieranie wszelkich postulatów formułowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe z naszego województwa służące rozwojowi naszej Małej Ojczyzny.