Przekazanie ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ w Łukowie

W dniu 27 maja 2020 roku władze samorządu powiatowego, reprezentowane przez Zarząd Powiatu Łukowskiego Powiat Łukowski,  przekazały w formie darowizny ambulans sanitarny typu C z noszami, defibrylatorem i respiratorem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

Powiat Łukowski przeznaczył na ten cel kwotę 450 tys. złotych w związku z wystąpieniem na obszarze Powiatu Łukowskiego pandemii wirusa  SARS-CoV-2. Ambulans sanitarny będzie służył bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej jaką jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Łukowskiego.