Przebudowa przejścia na DK63 przed urzędem w Łukowie

Właśnie trwają prace przy przejściu dla pieszych naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego w Łukowie. Długo oczekiwana inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym przejściu.Zgodnie z umową zawartą przez Lubelski Oddział GDDKiA z Wykonawcą robót, realizacja przedmiotu zamówienia ma być zrealizowana do 18 grudnia 2020 r.

Zakres robót: sygnalizacja świetlna na istniejących przejściach dla pieszych na ulicy Piłsudskiego w km 301+091 ze znakiem aktywnym D-6, z podświetleniem i pulsatorem na wysięgniku nad przejściem dla pieszych z zasilaniem solarno-hybrydowym (naprzeciw Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta) oraz z doświetleniem SSOD przejść w km 300+956 oraz w km 301+166.”w ciągu drogi krajowej 63 w Łukowie (przejście przy Przedszkolu nr 2 oraz przy Poczcie).

Aktualnie Wykonawca przedłożył projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które obecnie są opiniowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Projekt stałej organizacji ruchu w części dot. sygnalizacji świetlnej został opracowany po wykonaniu pomiarów ruchu na drodze krajowej.