Pieniądze dla Powiatu Łukowskiego na szkolnictwo zawodowe

Kolejny duży sukces !! 8,9 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego trafi do szkół średnich prowadzonych przez powiat łukowski.

Gratulacje dla Zarządu Powiatu na czele z Panem Starostą Dariuszem Szustkiem.