Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i spotkanie w ROPS

Dzisiaj na zaproszenie Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzaty Romanko miałem przyjemność spotkać się z p.o. Dyrektora Lubelskiego oddziału PFRON Panem Ryszardem Dadosem. Rozmawialiśmy o potrzebach osób niepełnosprawnych, o dostosowaniu budynków administracji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o programie dostępność, windach, podjazdach i możliwościach pozyskania przez samorządy dofinansowania na ten cel. Bardzo dziękuję Państwu za owocne spotkanie.

A że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to..

Z tej okazji chcielibyśmy życzyć zdrowia, szczęścia i pogody ducha wszystkim Osobom Niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom.
Niech nie opuszcza Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń oraz abyście nie tracili wiary we własne siły i możliwości. Niech uśmiech zawsze gości na Państwa twarzach a Nadzieja nigdy Was nie opuszcza!

Z najlepszymi życzeniami:

Ryszard Szczygieł- Przewodniczący Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego
Ryszard Dados- p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału PFRON
Małgorzata Romanko – Dyrektor ROPS Lublin
Edyta Filipczak- z-ca Dyrektora ROPS Lublin
Marta Drozd- z-ca Dyrektora ROPS Lublin