Dotacja dla samorządów z Powiatu Łukowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych

Duże pieniądze na drogi dla Powiatu Łukowskiego oraz Miasta Stoczek Łukowski i Gmin z terenu naszego powiatu. Gratuluję Państwu Samorządowcom.

W ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na trzy projekty w łącznej kwocie 17 508 439,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L km 0+327 – 5+500 odcinek Zabiele – Wólka Różańska
  • Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1312L km 2+000 -5+256 odcinek Popławy – Celiny, KM 15+012 – 18+041 odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka i KM 22+825 – 23+145 odcinek Łuków – Ławki
  • Przebudowa dróg powiatowych nr 1326L KM 1+020 – 4+790 w miejscowości Baczków i nr 1324L KM 8+700 – 9+615 w miejscowości Ciechomin.

Gratulujemy Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski oraz wójtom gmin z terenu Powiatu Łukowskiego, które również otrzymały dofinansowanie tj.:

  1. Miasto Stoczek Łukowski – 585 748,00 zł
  2. Gmina Wojcieszków – 4 239 791,00 zł
  3. Gmina Trzebieszów – 3 545 059,00 zł
  4. Gmina Adamów – 1 365 647,00 zł
  5. Gmina Łuków – 1 026 993,00 zł
  6. Gmina Wola Mysłowska – 971 258,00 zł
  7. Gmina Stanin – 704 915,00 zł